Show simple item record

dc.contributor.authorHoff, Sølvi Elisabeth
dc.date.accessioned2015-10-12T13:13:02Z
dc.date.available2015-10-12T13:13:02Z
dc.date.issued2015-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2354091
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractHensikten med studien har vært todelt. Det ene formålet har vært å få økt innsikt og forståelse i kroppsøvingslærernes erfaringer med å være nyutdannet og nytilsatt. Det andre har vært å undersøke om veiledning kan erfares som et bidrag til å utvikle seg i lærerrollen, herunder er det er tatt utgangspunkt i veiledning lokalt på skolen og med fagspesifikk gruppeveiledning i regi av en høgskole. For å gjennomføre dette, har en kvalitativ forskningsmetode blitt lagt til grunn. Ni kroppsøvingslærere fra ulike ungdoms- og videregående skoler har blitt intervjuet. Kroppsøvingslærerne hadde arbeidet mellom 2,5 til 6 år i yrket, og fortalte i et retroperspektiv om sin første tid i yrket. For å belyse feltet er variert pedagogisk- og didaktisklitteratur blitt presentert i teorikapittelet blant annet under temaene: Kroppsøvingslærerens profesjonelle kunnskap, det første møte med yrket, arbeids- og rammevilkår i kroppsøvingslæreryrket lærerens yrkeskultur, veiledning og veiledningstradisjoner. De nyutdannede kroppsøvingslærerne opplever at det er mange begrensninger i yrket, som de føler går på bekostning av de positive sidene av læreryrket, som å planlegge god undervisning og elevrelasjonen. Flere av kroppsøvingslærerne oppgav at de derfor var usikre på sin fremtid i yrket og enkelte fortalte at de var på et vendepunkt om de ønsket å bli i yrket. For å bli værende forteller kroppsøvingslærerne at de i større grad ønsker å bli hørt, bli bedre anerkjent og få lov til å bestemme over egen praksis. Kroppsøvingslærerne møtte varierende veiledningstiltak på skolene de var ansatt ved, og det var få som fikk veiledning på skolen. Da veiledningen lokalt på skolen var fraværende, søkte de nyutdannede støtte hos kollegaene. Kontakten og samtalene med kollegaene omhandlet i hovedsak spørsmål omkring praktiske utfordringer og gjøremål. Veiledning i regi av høgskolen synes å ha en mulighet til å være en betydningsfull arena for kroppsøvingslærerne. Det fremkommer at de finner veiledning gitt av lærere med samme fagbakgrunn som dem selv som attraktiv. Fagspesifikk gruppeveiledning synes å kunne styrke identiteten til kroppsøvingslærerne og deres følelse av at yrket er meningsfullt. De nyutdannede opplevde det likevel som utfordrende å skulle si om veiledning hadde bidratt til å utvikle dem i lærerrollen. Dette må ses i sammenheng med at de visste lite om veiledning og deres rolle i prosessen i forkant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectlærere
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectveiledning
dc.titleVeiledning av nyutdannede kroppsøvingslærere: en kvalitativ studie om et utvalg nyutdannede kroppsøvingslæreres erfaringer fra sine første år i læreryrketnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department for Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record