Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Dag Hildor Nyvik
dc.date.accessioned2016-08-15T08:31:47Z
dc.date.available2016-08-15T08:31:47Z
dc.date.issued2016-08-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399115
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Datateknologi har gjort at dagens lærere besitter langt flere muligheter enn de gjorde for tjue år siden, og animasjoner brukes stadig mer som pedagogisk læringsverktøy for å forstå dynamiske prosesser. I programfaget treningslære 2 på idrettsfag skal elever lære om biomekanikk, som handler nettopp om å analysere og forstå bevegelser. Denne studien har undersøkt følgende to problemstillinger: 1. Hvordan opplever lærere på idrettsfag egen undervisning i treningslære? 2. Hvordan erfarer lærere i treningslære 2 at animasjoner påvirker undervisningssituasjonen og deres formidling av biomekanikk? Metode: Studien er en del av et prosjekt som har gjennomført en intervensjon med 10 lærere fra 7 skoler som underviser i programfaget treningslære 2 på utdanningsprogrammet idrettsfag. Lærerne har undervist egne elever med et ferdig utarbeidet undervisningsopplegg beregnet for 4 skoletimer. Halvparten av lærerne underviste med animasjoner, mens den andre halvparten underviste i tilsvarende innhold, men uten animasjoner. Datainnsamlingen er i denne studien gjort med kvalitativt intervju. I tillegg er det benyttet to enkle skjema for å kartlegge relevante forhold med hensyn til læreren og elevgruppen. Analysen har fulgt en temasentrert tilnærming rettet mot temaer representert i prosjektet, både fra intervjuguide og tema lærerne har vært opptatt av. Resultatene viser at lærerne opplever treningslære som et givende, morsomt og samtidig krevende fag å undervise.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectlærere
dc.subjecttreningslære
dc.subjectanimasjon
dc.subjectprogrammer
dc.subjectelever
dc.subjectvideregående skole
dc.subjectundervisning
dc.subjectmetoder
dc.titleUndervisning med animasjoner i treningslære 2: læreres erfaringer med treningslære som programfag og animasjoner som læringsverktøynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record