Show simple item record

dc.contributor.authorKolbeinsen, Linn Solvoll
dc.date.accessioned2016-08-22T12:33:56Z
dc.date.available2016-08-22T12:33:56Z
dc.date.issued2016-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400417
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært todelt. Det første formålet har vært å undersøke hvordan kroppsøvingsfaget erfares av elever som er aktive i organisert idrett og elever som ikke er aktive i organisert idrett. Gjennom kvalitative fokusgruppeintervju og individuelle dybdeintervju, har ti elever bidratt til å belyse studiens første problemstilling; hvordan erfares kroppsøvingsfaget på videregående skole av elever som er aktive i organisert idrett og elever som ikke er aktive i organisert idrett? Selvbestemmelsesteorien og litteratur om kroppsøvingsfaget og den organiserte idretten, har dannet en teoretisk ramme for studien. Det andre formålet har vært å undersøke hvordan motivasjonsteori kan bidra til å utvikle en dypere forståelse av hvordan elevene erfarer kroppsøvingsfaget. Ved å reflektere over hvordan min kvalitative analyse kan forstås gjennom selvbestemmelsesteorien, har jeg belyst prosjektets andre problemstilling; i hvilken grad bidrar selvbestemmelsesteorien til å utvikle en dypere forståelse av elevenes erfaringer med kroppsøvingsfaget? Resultatene fra studien viser at elevene har relativt like oppfatninger av, og levde erfaringer med, kroppsøvingsfaget. Elevene uttrykker generelt positive holdninger til faget, men det virker som om de har liten innsikt i fagets formål og hva de skal lære. Faget virker å være preget av tradisjonelle idretter og aktiviteter, og elevene ønsker mer medbestemmelse i undervisningen. Elevene opplever kroppsøvingsfaget som ferdighetsorientert, og det foregår en konstant sammenligning i faget hvor idrettslige ferdigheter og prestasjoner sammenlignes uavhengig av elevenes forutsetninger. Elevene bruker idrettsrelaterte begreper, og snakker om ”gode” og ”dårlige” elever. Motivasjonsteori virker å være et egnet verktøy for å reflektere over elevers motivasjon, men det finnes begrensninger. Den største begrensningen virker å ligge i det faktum at mye av empirien ikke kan forstås ved hjelp av motivasjonsteori. Elevene knytter kompetanse i faget til idrettslige ferdigheter og prestasjoner, og forståelsen av prestasjon blant elevene i min studie er ikke i tråd med læreplanen og intensjonen med kroppsøvingsfaget. Det vil si at målinger av motivasjon kanskje ikke måler elevers motivasjon for faget, men heller motivasjon for å oppnå idrettslige ferdigheter og prestasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.title"Det viktigste er jo hvordan du presterer i gymmen": en kvalitativ studie av elevers erfaringer med kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record