Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Anders Romsøy
dc.date.accessioned2018-08-24T11:49:56Z
dc.date.available2018-08-24T11:49:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559241
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstractHva elevene bør lære i kroppsøvingsfaget har vært et emne for debatt i mange år, og i norsk kontekst er tematikken på ny aktuell i den pågående fagfornyelsen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Til tross for interessen rundt faget, vet vi lite om hva elevene faktisk lærer og hvordan læringsarbeidet foregår (Jonskås, 2010). Elevenes perspektiv i denne sammenheng er heller ikke særlig undersøkt (Jonskås, 2010; Borgen & Hjardemaal, 2017). Denne studien søker å belyse hvordan elevene selv erfarer læring i kroppsøvingsfaget. Problemstillingen har blitt undersøkt gjennom observasjon av to kroppsøvingstimer samt seks kvalitative intervju med seks ungdomsskoleelever. Det er intervjuene som utgjør studiens datamateriale. Studien er forankret i Goodlad et al. (1979, i Gundem, 1990) sitt konseptuelle system for læreplanens fremtredelsesformer. Goodlad deler læreplanen inn i fem nivå: den ideologiske, den formelle læreplanen, den oppfattede læreplanen, den operasjonaliserte læreplanen og den erfarte læreplanen. Som analytisk verktøy har jeg benyttet Arnold (1988a) sin tredimensjonale modell for læring tilknyttet bevegelse og kroppsøving: læring om-, gjennom- og i bevegelse. Da Arnolds teori er å forstå som innspill til den ideologiske læreplanen, har det vært nødvendig å operasjonalisere den tredimensjonale modellen for å kunne undersøke elevenes erfarte læreplan. I denne oppgaven har læring om bevegelse blitt definert til å omhandle teoretisk kunnskap, mens læring i bevegelse dreier seg om praktisk kunnskap. Læring gjennom bevegelse trer frem når elevene omtaler de eksterne, instrumentelle utbyttene av bevegelse og kroppsøving. Selv om innsikt i elevenes erfarte læreplan har vært den overordnede hensikten med studien, har det også vært mulig å se referanser til både den formelle og den operasjonaliserte læreplanen, samt den ideologiske læreplan innenfor Goodlads konseptuelle læreplanteori. Funnene fra studien indikerer at elevene ser ulike instrumentelle utbytter av faget. Som regel ser elevene på kroppsøving som noe nyttig i et helseperspektiv. Enkelte av elevene forteller også at de ser utbytter av faget i et langsiktig perspektiv, og teoretisk kunnskap om bevegelse ser ut til å være noe de føler de kan dra nytte av utenfor skolegangen. Studien viser samtidig at elevene kan ha utfordringer med å sette ord på enkelte av sine læringserfaringer som dreier seg om læring i bevegelse. Elevene virker også å verdsette det å lære nye bevegelsesaktiviteter og -oppgaver i kroppsøvingstimene, og elevene i studien tilegner læreren en avgjørende rolle i sine læringserfaringer i bevegelse. Den teoretiske kunnskapen som læreren artikulerer ser ut til å bli oppfattet som viktig for deres praktiske læring. Læring er et komplekst fenomen (Dysthe, 2001; Illeris, 2011). Det denne studien kanskje understøtter, er at læring i kroppsøving også er utfordrende å forstå. Elevene kan både praktiske og teoretiske læringserfaringer, og ved enkelte tilfeller later det til at ulike dimensjoner av læringen overlapper og forenes. Forhåpentligvis vil dette prosjektet bringe videre innsikt i hvordan læringen i faget erfares av elevene, og hvordan læring i kroppsøving kan bli undersøkt i kommende forskningsprosjekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectelever
dc.subjectungdomsskolen
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectlæring
dc.subjecterfaringer
dc.subjectlæreplaner
dc.title«Da kjente jeg på at … da lærte jeg noe.»: En intervjustudie av seks ungdomsskoleelever om deres læringserfaringer i kroppsøving belyst ved hjelp av Arnolds læringsdimensjoner.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department for Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record