Show simple item record

dc.contributor.authorFurset, Sindre Bogstad
dc.date.accessioned2020-09-18T08:10:10Z
dc.date.available2020-09-18T08:10:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678401
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Regelmessig fysisk aktivitet (FA) er viktig for å opprettholde god helse. Andelen som oppnår satte anbefalinger er derimot lave, og fysisk inaktivitet er en betydelig utgift. Motivasjon er et begrep med mange definisjoner, men handler i utgangspunktet om faktorer som er sentrale for å sette i gang eller opprettholde en aktivitet. I følge «Self-determination theory» er indre motivasjon autonomt og ytre motivasjon kontrollert, og høyere grad av autonom motivasjon anses som en bedre pådriver for FA. Individer i midten av 20-årene går ofte igjennom en viktig fase i livet, med flere betydelige livsendringer, som ofte følges av en større grad av uavhengighet. Hensikt: Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt motiverte unge voksne i Oslo-området har høyere aktivitetsnivå og nivå av fysisk form (FF) enn mindre motiverte unge voksne, ved bruk av en objektiv, samlet verdi for motivasjon. Metode: 48 deltakere fra Ungkan-oppfølgingsstudien er inkludert i denne tverrsnittsundersøkelsen. Deltakerne ble allokert til enten motivert eller mindre motivert gruppe, basert på spørreskjemadata, og FA og FF ble registrert objektiv. Resultater: Ingen signifikante forskjeller ble funnet mellom motivasjonsgruppenes MVPA (p=0,965) eller total FA (p=0,905). Motiverte hadde signifikant høyere VO2max enn mindre motiverte (p=0,0005), men ingen forskjell ble funnet for gripestyrke. En eksplorativ analyse viste at motiverte menn hadde lavere aktivitetsnivå enn mindre motiverte menn, endog ikke signifikant. Diskusjon: Resultatene i denne oppgaven strider med tidligere forskning. Forskjellen mellom motivasjonsgruppenes fysiske form kan derimot tyde på at deltakere i dette prosjektet er i regelmessig FA, og at manglende forskjell for FA kan skyldes tilfeldige og/eller systematiske feil. En eksplorativ analyse viste tegn på at det finnes forskjeller mellom kjønn, og ulike mønstre for motiverte og mindre motiverte menns aktivitetsnivå viste seg synlig. Konklusjon: Usikkerhet rundt motivasjonsvariabelen og lav statistisk styrke fører til at denne oppgaven er inkonklusiv. Fremtidig forskning bør fokusere på å utvikle og benytte vektede motivasjonsvariabler i større studier med longitudinelt design, og undersøke forskjeller mellom kjønn videre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectkondisjon
dc.subjecttrening
dc.subjectungdom
dc.subjectvoksne
dc.titleHar individer med høy opplevd motivasjon for fysisk aktivitet høyere nivåer av objektivt målt fysisk aktivitet og fysisk form enn mindre motiverte?: Opplevd motivasjon og fysisk aktivitet/fysisk form hos unge voksne: et kvantitativt tverrsnittsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record