Show simple item record

dc.contributor.authorAune, Lotte Stang
dc.date.accessioned2021-08-05T00:10:49Z
dc.date.available2021-08-05T00:10:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766323
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractHensikten med studien var å få en bedre forståelse av hvordan unge, norske, satsende parautøvere opplever tilhørighet til trener og lagkamerater, og hva som påvirker deres opplevelse da dette er en populasjon vi foreløpig vet lite om. Studien tok utgangspunkt i Selvbestemmelsesteoriens (SDT) fjerde miniteori: Basic Psychological Needs Theory (BPNT) (Ryan & Deci, 2017). Studien hadde et Mixed Methods Research Design med sekvensiell triangulering hvor kvantitativ spørreundersøkelse ble gjennomført før kvalitative intervju. De semistrukturerte kvalitative intervjuene var studiens hovedkomponent, mens den kvantitative kartleggingen av utøvernes persepsjon av treners og lagkameraters atferd, fungerte som informerende for intervjuer og analyse. Utvalget under den kvalitative datainnsamlingen bestod av 4 utøvere mellom 16 og 26 år fra ulike idretter. Det ble gjort en tematisk analyse av de kvalitative dataene. Gjennom analysen ble det utviklet to hovedtema under trener-utøver-relasjonen: «Oppfølging på trening» og «Relasjonens kompleksitet», og to hovedtema under utøver-utøver-relasjonen: «Å være en del av et lag» og «Et godt treningsmiljø (er godt også utenfor treningskonteksten)». Resultatene indikerte at det var en sammenheng mellom utvalgets motivasjon og opplevelsen av tilhørighet til trener og lagkamerater, men type motivasjon ble ikke definert. Utøverne fortalte om endringer i grad av motivasjon ut fra hvordan de opplevde at deres behov for tilhørighet ble tilfredsstilt. Begrensende atferd hvor utøverne ikke følte seg forstått, støttet eller lyttet til skapte reduksjon i opplevelse av tilhørighet og motivasjon, mens støttende atferd hvor utøverne følte seg trygge og opplevde at trener og lagkamerater forstod dem ga økt motivasjon og en følelse av tilhørighet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNIHen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectidrett
dc.subjecttrening
dc.subjectfunksjonshemmede
dc.subjectfunksjonsnedsettelser
dc.subjectutøvere
dc.subjecttrenere
dc.subjectrelasjoner
dc.titleUnge parautøveres opplevelse av tilhørighet til trener og lagkamerater: En studie om relasjoners kompleksiteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record