Show simple item record

dc.contributor.authorRafdal, Markus Aas
dc.date.accessioned2021-08-23T01:45:39Z
dc.date.available2021-08-23T01:45:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770628
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractDette er en masteroppgave som er skrevet ved Norges Idrettshøgskole, ved institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvilke erfaringer ansatte og VG3 elever på utdanningsprogrammet idrettsfag har med likheter og ulikheter mellom individuell idrett og lagidrett angående det å kombinere skole og idrett. Denne studien er basert på en kvalitativ metode, hvor det er blitt benyttet semi-strukturerte intervjuer. Utvalget i denne studien består av totalt syv individer. Fem elever, hvorav tre fra individuell idrett og to fra lagidrett, er blitt intervjuet for å kunne belyse oppgavens tematikk fra et elevperspektiv. Videre har to ansatte ved idrettsfag, henholdsvis en avdelingsleder og en idrettsfagslærer, blitt intervjuet for å kunne belyse oppgavens tematikk fra synspunktet til ansatte på idrettsfag. For å kunne analysere og gå i dybden av hvert enkelt individ sine erfaringer er fenomenologi blitt benyttet som det teoretiske rammeverket i denne oppgaven. Videre har tidligere forskning og annen relevant litteratur blitt benyttet. En tydelig likhet i erfaringsstrukturene til deltagerne var at tid og evnen til å utnytte tid er viktig for å klare kombinasjonen av skole og idrett. Videre kommer det frem en ulikhet i hvordan elevene erfarer fellestreningene på skolen. Elevene fra lagidrett gir uttrykk for å ha positive erfaringer med fellesøktene, mens elevene fra individuell idrett beskriver erfaringer med at fellesøktene til tider oppleves som lite relevant for deres idrettsligutvikling. Funn i studien tyder på at dette kommer av at elevene fra individuell idrett ved gjennomføring av fellestreninger i skolen må forholde seg til elever fra andre idretter, noe som virker å bidra til at de erfarer øktene som for generelle. De ansatte på idrettsfag forteller om erfaringer med å ha en tidlig og mer inngående oversikt over elevgruppen som driver med lagidretter enn hva de erfarer å ha med elever fra individuell idrett. Dette virker å ha sammenheng med at elever fra samme lagidrett befinner seg i samme idrettsmiljø, mens elevgruppen som driver med individuell idrett består av ulike idretter og befinner seg dermed i flere ulike idrettsmiljøer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectidrett
dc.subjectskole
dc.subjectvideregående skole
dc.subjectidrettsfag
dc.subjectelever
dc.title«Det er kanskje litt annerledes for de som driver med lagidrett da»: En kvalitativ studie av hvordan ansatte og VG3 elever på utdanningsprogrammet idrettsfag erfarer likheter og ulikheter mellom individuell idrett og lagidrett angående det å kombinere skole og idretten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier / Department of Teacher Education and Outdoor Studiesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record