Show simple item record

dc.contributor.authorBjørke, Helge
dc.date.accessioned2015-08-17T11:42:33Z
dc.date.available2015-08-17T11:42:33Z
dc.date.issued2015-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297229
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan beslutningsprosesser fungerer i en Tippeligaklubb ved å studere oppfattelsen og forståelsen til ansatte og ledere i en klubb. Interessentteori og perspektivet sensemaking har skapt rammer for forståelse av hvem som er involvert og hvordan de tre ulike prosesser fungerer. Case-studien har etter seks dybdeintervju og et mail-intervju fått dypere forståelse på hvordan målsettings-, økonomi- og spillerkjøpsprosesser fungerer. Organisasjonen har over tid bygget seg opp mer profesjonell. Men, på bakgrunn av omgivelsene de opererer i og størrelsen på klubben, opplever de begrensinger ved beslutningsprosessene. Man forstår det som om at det alltid vil være utfordrende å drive toppfotballklubb i Norge. Det kommer tydelig frem hvordan klubbens identitet og omgivelsene rundt er sentrale og førende for prosessene før en beslutning. Klubben kan utvikle seg på flere steder, men på bakgrunn av størrelse på organisasjonen, klubbens posisjon i norsk fotball og ressurstilgangen klubben har i dag, er dette utfordrende. På kort sikt må en hver klubb fokusere på resultat, men over tid vil denne klubben tjene på et langsiktig perspektiv. Det kommer frem at det langsiktige perspektivet vil være avgjørende for klubbens eksistens. Studien har presentert et spennende fenomen i norsk fotball. Man forstår at beslutningsprosessene påvirkes av utenforstående interessenter, men òg at en klubb er avhengig av å kunne styre prosessene selv for å drive sunn klubbdrift. Samarbeid, informasjonstilgang og en klar oversikt over situasjonene er sentralt for gode prosesser. Klubben er kommet langt i sin utvikling, men har tydelige forbedringspotensialer. Nøyaktighet er et av punktene klubben må forbedre seg på. Beslutningsprosesser i norske Tippeligaklubber ansees som ulike, ut fra hvilken situasjon klubbene er i. Det sentrale er å selv ha kontroll over situasjonene og være den førende makten i beslutningsprosessene for å sikre god klubbdrift over tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnih
dc.subjectmasteroppgaver
dc.subjectfotball
dc.subjectorganisasjoner
dc.subjectbeslutninger
dc.subjecttoppidrett
dc.titleBeslutningsprosesser i toppfotballen: et case-studie på hvordan beslutningsprosesser foregår i en Tippeligaklubbnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Social and Cultural Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record