Show simple item record

dc.contributor.authorAadland, Katrine Nyvoll
dc.date.accessioned2018-05-18T08:58:37Z
dc.date.available2018-05-18T08:58:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-502-0548-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498522
dc.descriptionAvhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Eit aukande tal studiar viser at born oppnår kognitive fordelar av deltaking i fysisk aktivitet. Få studiar av høg kvalitet har derimot undersøkt effekten av skuleintervensjonar med fysisk aktivitet som er integrert i opplæringa på eksekutive funksjonar og skuleprestasjon. Hovudføremål: Å undersøkje samanhengar mellom ulike mål på fysisk aktivitet (objektivt målt fysisk aktivitet, aerob fysisk form og motorikk) og eksekutive funksjonar og skuleprestasjon, samt om dei potensielle effektane av fysisk aktivitet på skuleprestasjon er mediert av betra eksekutiv funksjon. Materiale og metode: Denne avhandlinga er ein del av studien Active Smarter Kids (ASK); ein multikomponent klynge-randomisert kontrollert studie, som inkluderte 1129 femteklassingar (10 år gamle) frå 57 grunnskular i Sogn og Fjordane, Noreg. Intervensjonen gjekk over sju månader og bestod av tre komponentar som til saman utgjorde 165 minutt per veke ekstra fysisk aktivitet: (1) fysisk aktivitet integrert i skulefag, (2) pausar med fysisk aktivitet i skulefag, og (3) heimelekse med fysisk aktivitet. Datainnsamling vart gjennomført før og etter intervensjonen, og inneheldt målingar av fysisk aktivitetsnivå (med akselerometer), aerob fysisk form og motorikk, samt målingar av eksekutiv funksjon, åtferd i klasserommet, skulerelatert livskvalitet og skuleprestasjon.nb_NO
dc.description.abstractPaper I: Aadland, K. N., Moe, V. F., Aadland, E., Anderssen, S. A., Resaland, G. K., & Ommundsen, Y. (2017). Relationships between physical activity, sedentary time, aerobic fitness, motor skills and executive function and academic performance in children. Mental Health and Physical Activity, 12, 10-18. doi:10.1016/j.mhpa.2017.01.001nb_NO
dc.description.abstractPaper II: Aadland, K. N., Ommundsen, Y., Anderssen, S. A., Brønnick, K. S., Moe, V. F., Resaland, G. K., Skrede, T., Stavnsbo, M., & Aadland, E. (2017). Effects of the Active Smarter Kids (ASK) Physical Activity School-based Intervention on Executive Functions: A Cluster-Randomized Controlled Trial. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-15. doi:10.1080/00313831.2017.1336477nb_NO
dc.description.abstractPaper III: Resaland, G. K., Aadland, E., Moe, V. F., Aadland, K. N., Skrede, T., Stavnsbo, M., Souminen, L., Steene-Johannesen, J., Glosvik, Ø., Andersen, J.R., Kvalheim, O., Engelsrud, G., Andersen, L.B., Holme, I. M., Ommundsen, Y., Kriemler, S., van Mechelen, W., McKay, H., Ekelund, U., & Anderssen, S. A. (2016). Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial. Preventive Medicine, 91, 322-328. doi:10.1016/j.ypmed.2016.09.005nb_NO
dc.description.abstractPaper IV: Aadland, K. N., Ommundsen, Y., Aadland, E., Brønnick, K. S., Lervåg, A., Resaland, G. K., & Moe, V. F. (2017). Executive Functions Do Not Mediate Prospective Relations between Indices of Physical Activity and Academic Performance: The Active Smarter Kids (ASK) Study. Frontiers in Psychology, 8(1088). doi:10.3389/fpsyg.2017.01088nb_NO
dc.description.abstractPaper V: Aadland, K. N., Aadland, E., Andersen, J.R., Lervåg, A., Moe, V.F., Resaland, G. K., & Ommundsen, Y. (Submitted). Does self-regulation mediate the relationship between school-based physical activity and academic performance in numeracy in ten-year-old children? The Active Smarter Kids (ASK) Study.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectaerobnb_NO
dc.subjectformnb_NO
dc.subjectmotorikknb_NO
dc.subjectkognisjonnb_NO
dc.subjecteksekutivnb_NO
dc.subjectfunksjonnb_NO
dc.subjectselvreguleringnb_NO
dc.subjectskoleprestasjonernb_NO
dc.subjectgrunnskolennb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectintervensjonnb_NO
dc.subjectstructural equation modelingnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectdoktoravhandlingernb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.titleIndices of physical activity, executive function, and academic performance among 10-year-old schoolchildren: cross-sectional, prospective, and intervention findings from The Active Smarter Kids (ASK) school-based cluster-randomized controlled trialnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Deparment of Coaching and Psychologynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record